aanmelden

Aanmelding van nieuwe brugklasleerlingen verloopt via de basisscholen die daarvoor de benodigde formulieren in huis hebben. De bijbehorende informatie over deze leerlingen wordt vervolgens vooral digitaal via de Overstap Service Onderwijs (OSO) door de basisscholen overgedragen. Bij tussentijdse aanmelding, na verhuizing, of in andere leerjaren gaat de aanmelding altijd via de leerlingcoördinator van de desbetreffende afdeling.