Exameninfo

Het eindexamen sluit enkele jaren leren officieel af en bestaat uit twee delen te weten het Centraal Examen en het schoolexamen. Het Centraal Examen is een landelijk examen dat geldt voor de meeste vakken. Voor enkele vakken geldt alleen een schoolexamen.

Voor de bovenbouwklassen (3 en 4 mavo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo) gelden daarnaast specifieke regelingen. Deze staan vermeld in het examenreglement. Daarnaast vermeldt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wat elk vak toetst, het gewicht van de toets en wanneer er getoetst wordt.

toetsweken EN Centraal Examen

toetsweek 1 13, 14, 17, 18 en 19 oktober 2022
toetsweek 2 12, 13, 16, 17 en 18 januari 2023
toetsweek 3 22, 23, 24, 27 en 28 maart 2023
toetsweek 4 19, 20, 21, 22, en 23 juni 2023

 

 

CE 1 11 t/m 26 mei 2023  Normering: 14 juni 2023  

CE 2

19 t/m 22 juni 2023  Normering: onder voorbehoud 30 juni 2023

 

nuttige links

examenblad.nl