Curriculum.nu

De RSG is geselecteerd als ontwikkelschool voor curriculumontwikkeling van het vak Nederlands. Drie van onze docenten nemen hieraan deel. Een ontwikkelschool geeft feedback en spant zich in om het materiaal uit een ontwikkelteam te testen of op te reflecteren. Begin 2018 zijn negen ontwikkelteams gestart, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, en wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. Aan elk ontwikkelteam worden scholen gekoppeld. Voor meer informatie over curriculum.nu verwijzen wij u naar de website.