Schooltraject

Afhankelijk van het advies van de basisschool start een leerling in een van de brugklassen:

Aan het einde van de brugklas wordt vastgesteld wat het beste vervolg kan zijn.

Voor de bevorderingen in de onderbouw gelden er normen per klas. Voor de bovenbouw heeft iedereen een individueel vakkenpakket en zijn de eisen voor bevordering anders geformuleerd. De behaalde resultaten worden gedurende het schooljaar door de docenten ingevoerd in het leerlingvolgsysteem 'Magister'. Met een inlogcode zijn de resultaten in Magister te volgen.
Op de downloadpagina vindt u meer informatie over onze bevorderingsnormen.

Het volledige schooltraject –van brugklas naar vervolgopleiding- is in onderstaand schema duidelijk in beeld gebracht. Nadere informatie over onze profileringen per afdeling is te vinden bij Onderwijs.