Digitalisering in het onderwijs

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is niet meer weg te denken in onze samenleving. Leerlingen groeien op in een digitaal tijdperk. Zij zijn continu online en staan via social media in contact met anderen. De digitale ontwikkeling heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de leeromgeving. De context waarbinnen leren plaatsvindt en de rol van de docent veranderen door de digitale ontwikkeling voortdurend. Binnen het onderwijs wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van ICT. Het gebruik van ICT is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om een aantal doelstellingen van de school te kunnen realiseren. ICT wordt ingezet om te kunnen differentiëren zodat leerlingen individueel benaderd kunnen worden en onderwijs op maat kan worden geboden. En dat biedt weer de mogelijkheid excellentie te bevorderen.

De school beschikt op beide locaties over een uitstekend draadloos netwerk dat in staat is alle leerlingen en medewerkers gelijktijdig te bedienen. Naast schoolboeken wordt er steeds meer digitaal materiaal ontwikkeld en ingezet waardoor het aantal schoolboeken in de komende jaren geleidelijk zal afnemen. Onze brugklasleerlingen en leerlingen die instromen starten hun schoolloopbaan bij de RSG met een iPad.

Omdat jongeren steeds meer gebruik maken van het internet, vindt onze school het belangrijk om bij de leerlingen een zekere mate van mediawijsheid te ontwikkelen. Internet biedt kansen, maar ook gevaren zoals digitaal pesten, digitale kinderlokkers, commerciële digitale verlokkingen, porno en onbetrouwbare bronnen. Media verbieden is geen optie. Daarom wordt in verschillende lessen aandacht besteed aan het op een verantwoorde manier omgaan met social media en het ontwikkelen van mediawijs gedrag. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze programmamanager ICT de heer H. Jansen

dhr. H. Jansen