Financiën

Onze school ontvangt per leerling een standaardvergoeding van de overheid. Leerlingen krijgen studieboeken en werkboeken in bruikleen. Om verschillende extra voorzieningen en activiteiten (van projecten tot excursies) te bekostigen, wordt een ouderbijdrage gevraagd. In de schoolgids is een overzicht van de te verwachten kosten opgenomen. In een aantal gevallen kan bij financiële problemen in overleg met de school een betalingsregeling worden getroffen. De voorwaarden die onze school hierbij hanteert staan tevens vermeld in onze Schoolgids (7.4 Vormen van tegemoetkoming).

Aansprakelijkheid
De school is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van eigendommen. Op diverse plekken in het schoolgebouw staan kluisjes waarin leerlingen waardevolle spullen kunnen opbergen. Zowel in het schoolgebouw als in de stallingen voor fietsen, brommers en scooters is sprake van (gedeeltelijk) cameratoezicht.

Verzekering
Ook al streven we naar veiligheid, een ongeluk kan in een onverwachte hoek zitten. Daarom heeft de school voor alle leerlingen een scholierenongevallenverzekering (basis) afgesloten die geldt tijdens het verblijf op de school, (buitenlandse) excursies, activiteiten in schoolverband en op de weg van huis naar school en andersom binnen één uur of langer als nodig is om de afstand te overbruggen. Deze scholierenongevallenverzekering is echter geen verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Voor reizen en excursies heeft de school een collectieve reisverzekering inclusief geneeskundige kosten afgesloten. Annuleringsverzekeringen moeten door ouders zelf worden afgesloten.