Missie

Het is onze ambitie dat iedere leerling de RSG met een diploma verlaat en zich heeft ontwikkeld om op zijn of haar eigen niveau kansrijk te zijn in de samenleving. De weg naar dat diploma is belangrijk. De leerling moet zich bij ons thuis voelen. Veiligheid, uitdaging en wederzijds respect vormen ons leef- en leerklimaat. De RSG staat voor een uitdagende leeromgeving, leren van elkaar, ervaringen opdoen, prestaties neerzetten en mens zijn in alle facetten. De leerling staat hierin centraal. Iedereen is uniek en heeft andere talenten. Wij willen deze talenten zoveel als mogelijk tot volle ontplooiing laten komen. Binnen het onderwijs zal daarom ook ruimte zijn voor o.a. maatschappelijke, culturele en sportieve vorming. Onze missie luidt: 

‘RSG Slingerbos | Levant is een algemeen toegankelijke en excellente school met als bijzondere opdracht alle leerlingen, leraren en ondersteunend personeel te binden en te boeien. Daarmee is de RSG een gemeenschap die iedereen laat groeien als mens in alle facetten om kansrijk te zijn in de samenleving. Binden, boeien en groeien.’
 
Hoe wij dat allemaal vormgeven staat beschreven in onze Schoolgids.